En aquesta segona edició es posen a disposició de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat 11 solars buits per tal que hi organitzin activitats i projectes d’interès públic i amb caràcter provisional, de tipus educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic i social o comunitari.

Les entitats interessades podran presentar els projectes abans del proper 23 de juliol al registre de l’Àrea d’Hàbitat Urbà (Av. Diagonal 240, 2a planta), presencialment o per correu postal, o al registre de qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Les activitats i usos hauran de tenir una durada d’un any, prorrogable a tres i hauran de ser considerades com a activitats d’interès públic o d’utilitat.

El concurs està previst que es resolgui el proper mes de novembre. L’adequació dels terrenys està prevista per a finals d’aquest any i principis del 2016 i la cessió dels espais es realitzaria durant la primavera del 2016.

Tota la informació: disponible a www.bcn.cat/habitaturba/plabuits.