Amb aquest document el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona ha volgut aportar un seguit de propostes per superar algunes de les limitacions que comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria i contribuir així a trobar-ne una aplicació més flexibilitzadora i humanitzadora que afavoreixi la inclusió de les persones immigrades i a la dignificació de la seva situació.

Segons Javier Bonomi, tot i que és difícil triar una proposta, destacaria com a més prioritàries “el facilitar la reagrupació familiar, el risc de quedar en situació d’irregularitat sobrevinguda i l’accés a la salut“.

Podeu llegir en aquest enllaç l’entrevista completa.