L’estudi mostra com la irrupció de nous treballadors per compte propi ha generat més de 100.000 nous cotitzadors i més ocupació que cap gran empresa per si sola. A Espanya, el percentatge de treballadors per compte propi se situa en el 16,7%, per damunt de la mitjana europea, que es troba en el 14,3 %. En el cas dels autònoms, més del 85 % cotitzen per la base mínima. Aquesta dada implica que la seva pensió no superaria els 635 euros al mes, gairebé la meitat de la pensió mitjana d’un treballador per compte d’altri, que se situa en els 1.155 euros.

Els emprenedors, a més de ser conscients de tots els riscos que envolten la seva activitat empresarial i dels possibles efectes sobre el benestar de les seves famílies, en un 78% se senten més vulnerables davant la jubilació que els treballadors per compte d’altri. El 35% dels autònoms afirmen que el seu negoci amb prou feines els permet arribar a final de mes, i el 61,9% defensen que per cotitzar la base màxima cal tenir una bona facturació.

En un entorn en el qual la base de cotització mínima és la més freqüent, juntament amb les dificultats per poder ampliar-la, el 43,3% dels treballadors per compte propi no utilitzen cap instrument d’estalvi o de previsió per complementar la seva futura pensió pública. Al seu torn, el 52,6% dels que complementen la pensió pública ho fan amb productes financers d’estalvi o inversió, el 27,5% amb immobles i el 19,9% restant amb els dos tipus d’instruments.

L’estudi alerta de la importància que els treballadors per compte propi revisin les seves pòlisses d’assegurances en general i integrin en els seus costos corrents les cobertures pels riscos que assumeixen, així com la previsió i l’estalvi per a la jubilació. En aquest sentit, es proposen una sèrie de mesures per garantir aquest estalvi i conscienciar sobre aquesta qüestió. Montserrat Guillén, catedràtica del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona i directora de Riskcenter, i Ramon Alemany, catedràtic del mateix Departament, han dirigit l’estudi.