La trobada va servir per establir un primer contacte i debatre sobre els projectes que ha realitzat el Consell de Ciutat i que haurà de dur a terme en el futur com, per exemple, la renovació dels membres del propi Consell i, en general, sobre la participació.

Una de les conclusions a les que es va arribar a la trobada, va ser que la participació ha de ser útil per la ciutadania; que participar és un dret que s’exerceix o no de manera voluntària, i que un factor determinant per tal que la ciutadania participi és que la participació tingui un impacte directe o indirecte en la qualitat de vida de les persones implicades. Que els òrgans de participació han d’esdevenir veritables espais de deliberació i no pas espais merament informatius i que la participació requereix recursos per tal de poder dinamitzar i motivar la participació de la ciutadania.

Finalment es va acomiadar la Secretària del Consell de Ciutat, Berta Clemente, després d’una etapa de quatre anys davant de la Secretaria del Consell.