Pel que fa a la renovació dels representats del ‘Fitxer General d’Entitats Ciutadanes’

  • PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: Les candidatures es faran enviant un vídeo amb una durada màxima d’un minut i mig (pot ser gravat amb un telèfon mòbil). Teniu fins el proper 15 d’octubre per enviar-los. Del dia 20 d’octubre al 3 de novembre seran penjats al web: www.conselldeciutat.cat/renovacio
  • VOTACIÓ: Del dia 4 al 18 de novembre es podrà entrar a la mateixa pàgina i votar (Cada entitat del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes podrà emetre UN vot).
  • RESULTATS: A partir del 20 de novembre publicarem a la mateixa pàgina els resultats de les votacions. Animem a participar a totes les entitats del ‘Fitxer General d’Entitats Ciutadanes’!!!

Pel que fa a la renovació dels representats del ‘Registre Ciutadà’

  • Es farà un sorteig per escollir els 15 representants d’aquest apartat.
  • Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a conselldeciutat@bcn.cat