Es va informar favorablement sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat del candidat al Consell d’Administració de l’entitat gestora de Barcelona Televisió, Carles Bosch, com a proposta per a substituir l’anterior membre del consell d’administració, Albert de Gregorio.

La proposta va ser recolzada de forma majoritària, amb l’abstenció de dos grups municipals: la CUP i Ciutadans, que van expressar la seva disconformitat, no per la vàlua professional del candidat, sinó per discrepàncies en la gestió del conflicte laboral de BTV en el primer cas, i per manca d’equitat en la representació dels diferents grups, per part de Ciutadans.

Finalment es va posar de manifest que, en aquests moments de principi de mandat, seria bo reconsiderar les funcions d’aquest òrgan per donar-li més capacitat d’acció i es va acordar que aquesta demanda es traslladaria a l’equip de Govern.