En aquesta edició del Fòrum Primavera Associacions es vol identificar i posar en valor l’impacte de les associacions en les persones i les comunitats, plantejant la necessitat que es visualitzi la seva aportació en els indicadors socials. 

Així mateix, es vol reflexionar sobre les pràctiques associatives tangibles (accions i projectes) i intangibles (transmissió de valors, habilitats i coneixements, generació d’identitat) que generen felicitat i benestar personal i col·lectiu i afavoreixen la transformació; i debatre sobre els aprenentatges i les capacitats que les persones adquireixen quan participen de manera activa en les associacions i identificar-les.

Més informació a http://tjussana.cat/21forum