En aquesta onzena edició s’ha acordat atorgar preferència als treballs que abordin els riscos psicosocials i/o els accidents laborals relacionats amb la mobilitat, tenint en compte les actuacions preventives de les petites i mitjanes empreses.

Hi poden concórrer projectes que encara que estiguin en fase d’implantació o desenvolupament ja puguin ser avaluats parcialment.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 19 de desembre.