Es va acordar que el text del dictamen, amb les aportacions de la darrera sessió, s’enviaria a la comissió per fer esmenes, posteriorment s’enviarà a la Permanent pel seu vistiplau i presentació posterior al Plenari del Consell de Ciutat del 17 de desembre.

Hi van participar en el debat dues persones de l’entitat Observatori Ciutadà Municipal de Barcelona.