Juntament amb Vilà, seran presents en aquesta Taula el Govern municipal, representants d’altres grups polítics de l’Ajuntament, de la FAVB, del Consell de Ciutat, del Consell d’Immigració, del Consell de Benestar Social, del sector del comerç, del col.lectiu de venedors ambulants no autoritzats, del Col·legi d’Advocats i entitats que treballen en l’àmbit dels drets humans, segons ha informat el consistori. La Taula estarà presidida pel regidor d’ERC, Jordi Coronas.