En aquesta sessió es va explicar el funcionament d’aquest òrgan de participació.

Es van resoldre els dubtes i se’ls va convidar participar en el darrer plenari que es farà amb l’actual composició, el proper el 17 de desembre d’enguany. La nova composició del Plenari es farà efectiva en el primer plenari que es faci l’any 2016.

Les noves persones que que s’incorporaran van mostrar molt interès per participar i la major part d’elles han participat en d’altres espais participatius de barri o de districte.