El grup el formen 17 persones i s’ha convocat la següent sessió de treball el 25 de gener de 2016.

En el debat que es va produir es va insisitir en que aquest grup , a part de debatre sobre projectes transversals de ciutat, una de les seves tasques prioritaries serà fer el seguiment del procés participatiu del PAM, per a poder aportar millores o correccions que es vagin analitzant al llarg del procés.