Per primer cop, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tothom les dades relatives als seus pressupostos, en format obert i amb el màxim de detalls, per poder fer-ne ús més enllà de la consulta.

Des del web http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances es poden descarregar, en diversos formats, els pressupostos dels anys 2010-2014 i consultar l’execució del pressupost del 2015 amb informes detallats segons diverses classificacions, mes a mes, comparativament amb l’any anterior i amb documentació rellevant que en fan possible el tractament i l’anàlisi per a la ciutadania. També es posa en línia la informació dels pressupostos agregats -inicials i liquidats- de les empreses i ens dependents.

Al primer trimestre del 2016 es posarà en marxa una eina de pressupost navegable, el Pressupost Obert, que permetrà navegar en línia pels diferents conceptes del pressupost i encreuar dades. A curt termini, també s’ampliaran i es milloraran les sèries històriques de dades pressupostàries i financeres, per incloure’n més detalls i poder fer més comparacions. A més, també el 2016, l’Ajuntament de Barcelona crearà una bústia ètica, una eina de participació per comunicar al consistori fets i conductes contraris a una gestió ètica de l’Administració, tant dels treballadors municipals com dels càrrecs electes.

Aquestes accions, juntament amb la creació de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques i del Consell Assessor per la Transparència, s’emmarquen en el nou Pla de millora de la transparència pressupostària, que va més enllà del que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, que entra en vigor l’1 de gener de 2016.