Es va presentar i aprovar el dictamen sobre les Ordenances fiscals i el Pressupost Prorrogat per al 2016, elaborat per la comissió de treball constituïda a tal efecte.

En aquest document es va posar de manifest el desacord i preocupació davant la pròrroga pressupostària prevista i es va instar a l’Ajuntament a invertir en polítiques socials i de generació d’ocupació. Així mateix, es va sol·licitar la publicació dels pressupostos municipals complets i en format obert i editable. En matèria d’ordenances fiscals es van fer algunes propostes de millora i es va tornar a insistir en eliminar les taxes d’us de l’espai públic per a entitats i associacions sense ànim de lucre.

A continuació es va exposar el procés de renovació del Consell de Ciutat i es va informar en quin punt es troba i quin són els procediments que manquen per tancar l’expedient i tenir la composició definitiva.

Es van llegir el noms de les entitats més votades i dels membres escollits del Registre Ciutadà que formaran part del Consell de Ciutat, alguns dels quals van assistir com a convidats.

L’acte va incloure un reconeixement a les persones que han finalitzat el seu mandat com a membres del Consell de Ciutat, agraint la feina, dedicació i l’esforç.

Alguns representants van adreçar unes paraules de comiat a la resta de membres del plenari en representació del membres sortints, apuntant la necessitat de continuar treballant amb el nou govern en aquesta nova etapa.