L’Ajuntament de Barcelona obre el procés per a la renovació del càrrec de Síndic/a de Greuges municipal. Entitats, ciutadans i ciutadanes tindran l’oportunitat de proposar i donar suport a candidatures per a aquest òrgan que vetlla pel respecte dels drets de la ciutadania.

El procés de renovació s’iniciarà a principis d’any amb l’obertura el 15 de gener i fins al 15 de març, d’un termini perquè les entitats de la ciutat proposin candidatures al càrrec. Hi podran participar totes les entitats de Barcelona inscrites al Registre Municipal.

Com a novetat en aquest procés de renovació, la regidoria de Presidència i Territori posarà a disposició de les entitats un portal web per articular les candidatures, que servirà també per donar visibilitat a totes les opcions rebudes en condicions d’igualtat. És el primer cop que s’ofereix aquesta eina digital per donar a conèixer els candidats i candidates en el procés de renovació de la Sindicatura de Greuges Municipal de Barcelona.

Del 15 de març i fins al 15 d’abril, s’obrirà un període per a la interacció ciutadana, on es difondran també via web les candidatures de manera que tots els ciutadans i ciutadanes podran participar en el seu recolzament i demanar informació sobre els candidats o candidates. Un cop tancat aquest procés, s’elaborarà un informe no vinculant recopilant la informació de tota aquesta campanya, que es comunicarà a la comissió permanent del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació al Consistori de les entitats de la ciutat.

Finalment, s’obrirà un torn de consultes amb els grups municipals, i l’alcaldessa proposarà una candidatura al Consell Plenari, que haurà de tenir el consens d’una majoria com a mínim de 2/3 parts dels membres representats.

Assumpció Vilà Planas és la Síndica de Greuges de Barcelona des de l’any 2010.

El seu nomenament va ser fruit de l’acord de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona és una institució que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen. És una institució independent, el reglament de la qual va ser aprovat el 21 de març de 2003.