En un format de taules rodones en petits grups, el 8 i 9 de juny de 2016, 56 entitats socials exposaran iniciatives reeixides, projectes innovadors i bones pràctiques que s’estan duent a terme actualment dins del Tercer Sector Social. Aquestes experiències seran les millors que hauran estat seleccionades entre el conjunt de les propostes rebudes en el marc de la convocatòria de participació.

El termini per presentar les propostes és: del 11 de gener al 27 de febrer.

Més informació: www.congrestercersector.cat