En aquesta sessió es va explicar el funcionament d’aquest òrgan de participació i es va convidar a les entitats a participar en el grup de treball del PAM que va iniciar la seva feina el passat mes de de desembre. En aquest grup de treball es farà un taller, en que coincidiran les entitats que en formaven part fins ara, i també les noves entitats que s’incorporen una vegada finalitzat el procés de renovació del màxim òrgan de participació municipal.