L’acte es va iniciar amb les paraules de benvinguda de la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, que es va encarregar de moderar el torn de preguntes. Seguidament l’alcaldessa, va prendre la paraula i durant la seva intervenció va centrar-se en les futures línies polítiques que vol seguir l’Ajuntament, destacant els temes socials i econòmics. 

Va anunciar la posada en marxa d’un pla de barris amb l’objectiu revertir l’actual situació de desigualtat d’alguns àmbits de la ciutat; la necessitat de diversificar el model econòmic de la ciutat apostant per la indústria, associada a una estratègia per a la recerca i la innovació; ha defensat la necessitat de millorar el turisme per garantir que sigui una activitat sostenible i de futur i ha remarcat el seu compromís total amb el comerç, entre d’altres temes.

Finalment es va obrir un torn obert de preguntes per a tots els col·legiats i periodistes presents.