Aquesta nova unitat d’actuació, UCER, creada específicament per evitar els desnonaments; per lluitar contra l’exclusió; per exercir la mediació amb els propietaris i per oferir assessorament a famílies en risc, ha incorporat un equip de 13 persones amb diferents perfils professionals i de diferents disciplines que actuarà de forma preventiva per aturar desnonaments i reforçarà l’aplicació de la llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

Posteriorment, es va presentar un exhaustiu balanç de les polítiques d’habitatge que està portant a terme el consistori des de l’inici del mandat, que inclou des de la compra d’habitatges; les ajudes a la rehabilitació d’habitatges, les demandes d’ajudes al pagament del lloguer; les inscripcions del sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Barcelona i les reformes al Reglament d’accés a la Mesa d’Emergència, orientades a ampliar els criteris d’accés als pisos d’emergència per part de famílies desnonades, entre d’altres.