Durant la sessió del Consell s’han presentat les línies mestres del Pla de prevenció i seguretat de Barcelona 2016-2019, que consistirà, principalment, a dissenyar una estratègia comuna amb el conjunt de la ciutadania que tingui en compte les particularitats dels diferents col·lectius i territoris de la ciutat i que afronti les problemàtiques noves.

El consistori té la voluntat que el nou pla sigui més plural i participatiu i que esdevingui una estratègia comuna de tots els actors implicats en el bon funcionament de Barcelona.