Es comunicarà a agents econòmics, socials i culturals de la ciutat per donar una major rellevància institucional al debat.

El debat es farà a partir de l’Informe que presentarà el Govern municipal i que servirà com a base per analitzar l’actual situació de la ciutat i les perspectives de cara al futur, tal com ja es va començar a fer en l’anterior mandat.

Posteriorment, el mateix dia 29 de gener, se celebrarà el Plenari ordinari corresponent al mes de gener.

L’informe recull els principals indicadors socioeconòmics de la ciutat així com dades corresponents a l’Informe de Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita a Barcelona del 2014, publicat recentment.

Segons les dades, hi ha una lleugera millora dels indicadors econòmics des del 2014 que es consolida el 2015, però que no es tradueix en una disminució de la desigualtat ni les diferències entre barris, per exemple s’ha ampliat la distància entre de rendes familiars dels barris amb valors extrems com són Pedralbes i Trinitat Nova.

Es poden trobar indicadors com el PIB de la ciutat, índex d’atur, grau de cobertura dels subsidis d’atur, demanda de Serveis Socials a la ciutat de Barcelona, etc.

Informe Estat de la Ciutat 2015 (PDF)