El centre de recursos serà un equipament públic d’atenció, informació i derivació, és a dir, un equipament amb una carta de serveis públics, però també incorporarà espais perquè les entitats hi puguin oferir serveis especialitzats. 

Per decidir el funcionament del centre, s’està realitzant un procés de participació amb les entitats LGTBI de la ciutat, que definirà els rols i serveis del futur centre, les característiques de l’espai i la dinamització.