En aquesta sessió es va fer un seguiment de la renovació, en que es va informar i acordar fer la convocatòria per a la presentació de candidatures a les dues vicepresidències d’aquest òrgan de participació.

També es va valorar el passat Plenari del 17 de desembre, en que es va demanar continuar insistint per fer aquest espai més dinàmic.

Finalment es van proposar dues entitats que continuaran al Consell per assistir a la Taula de Ciutat per l’abordatge de la venda irregular al carrer i una segona per la taula de seguiment del Pacte del Temps.

Per acabar es va agrair la dedicació de les persones i entitats que ja no estaran al Consell de Ciutat.