En aquesta sessió es va treballar en dos grups de treball amb el suport de dinamitzadors participatius i el debat es va centrar en tres aspectes: sobre el document base del PAM, la plataforma digital i el seguiment del procés participatiu.

En la propera sessió del taller de l’1 de març es tractaran sobre els continguts del pla municipal, treballant de forma transversal els cinc eixos del Pla municipal, per analitzar si aquest document planteja un canvi de model de ciutat respecte a mandats anteriors o no.