Entre els objectius d’m4Social hi ha augmentar la presència d’iniciatives socials en les properes edicions del Mobile World Congress i contribuir a la transformació digital de les entitats socials. De fet, el programa posarà en contacte les 3.000 entitats socials de la Taula del Tercer Sector amb els desenvolupadors d’aplicacions mòbils i les fonts de finançament per fer-les realitat.

El projecte impulsarà solucions mòbils com a resposta a les necessitats socials existents dels col·lectius i les persones més vulnerables. Serà un punt de trobada, un espai de confluència entre entitats, desenvolupadors i finançadors per impulsar aplicacions i solucions tecnològiques sostenibles i amb un impacte social alt.

Per al 2016, les prioritats són garantir el dret a l’habitatge, promoure la reinserció laboral i evitar l’abandonament escolar prematur.