La proposta que n’ha sortit és la creació d’un casal de barri amb un espai per a adolescents, un altre per a la gent gran i un punt d’informació jove, repartits en les cinc plantes de l’edifici.

D’altra banda, a més dels espais propis de cada equipament, també inclourà àrees d’ús compartit, per franges horàries, com poden ser la creació de sales taller, sales de reunions i sales dedicades a les noves tecnologies, a l’activitat física i a activitats artístiques.

 

L’edifici va ser la seu del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i del Casal d’Associacions Juvenils fins el 2008, any en que es van traslladar aquestes activitats a l’Espai Jove La Fontana.