El procés permet conèixer quina és la situació actual del municipi, establir un diagnòstic compartit de la situació i elaborar les línies estratègiques de l’acció municipal dels propers anys.

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, conjuntament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, han elaborat una proposta inicial de diagnosi per conèixer la situació actual del municipi.

Les properes aportacions del teixit social, econòmic, les entitats i la ciutadania s’encarregaran de completar, modificar i validar aquest document.

Actualment el procés es troba en la fase de trobada amb els Consells Sectorials per tractar temes determinats de ciutat, que es celebraran entre el 19 i el 21 d’abril.

La ciutadania també rebrà una butlleta participativa, els interessats hauran de retornar-la degudament complementada abans del 29 d’abril. Finalment es celebrarà el Consell de Poble (data per determinar), on la ciutadania podrà validar el diagnòstic i proposar els grans eixos i actuacions estratègiques del mandat.

Si voleu més informació feu clic AQUÍ.