Les entitats hauran rebut a l’adreça de comunicació que consta a l’esmentat fitxer, només es podrà votar una vegada i quan s’hagi emès el vot, la clau quedarà bloquejada.

Cada elector podrà votar un màxim del número d’entitats del sector concret segons recull el Reglament del Consell Turisme i Ciutat, que haurà de marcar a la butlleta de votació electrònica.

No es podrà votar a les candidatures presentades per un àmbit en el qual no estàn inscrites al fitxer.

turismeiciutat.bcnparticipa.cat/ca/