Amb una puntuació de 1,9, seguida per la Universitat Pompeu Fabra (1,7), la Universitat de Barcelona (1,5) i la Universitat Politècnica de Catalunya (1,4).
 
La UAB ocupa la segona posició en el rànquing general, per darrere de la UPF i seguida de la UPC i de la Politècnica de València; la quarta posició en qualitat de la docència; i la novena posició en innovació i desenvolupament tecnològic.
 
L’informe U-Rànquing 2016, Indicadors Sintètics de les Universitats Espanyoles confirma que les millors universitats d’Espanya se situen -en la seva majoria- en les grans àrees metropolitanes i els seus resultats tripliquen els de les menys productives gràcies a la seva potència investigadora i a les oportunitats de realitzar amb intensitat activitats de transferència tecnològica en el seu entorn.

Segons l’informe, Catalunya posseeix el millor sistema universitari, seguida de Cantabria, la Comunitat Valenciana, Navarra, les Illes Balears i Madrid.