Plenari Consell de Ciutat

El PAM és un dels temes preceptius del Consell de Ciutat i, per tant, ha d’estar informat i realitzar dictàmens sobre el procés participatiu i els continguts, a més de fer un seguiment a mig mandat i al final del mandat.

La Comissió Permanent del Consell de Ciutat, el 3 de novembre de 2015 va aprovar la proposta de constitució de la Comissió del PAM, que es va formalitzar el 14 desembre. En aquesta sessió es va aprovar el pla de treball i la temporalitat d’aquesta comissió, que preveu realitzar la seva tasca el primer trimestre del 2016.

La finalitat de la Comissió és l’aportació de propostes i millores a partir del document base del PAM; l’elaboració i consens de l’informe treballat i el debat i l’aprovació a la Comissió Permanent i al Plenari del Consell de Ciutat.

El grup el formen 17 persones.