Plenari Consell de Ciutat

Aquest dictamen va ser aprovat al Plenari del Consell de Ciutat del 17 de desembre de 2015. El grup de treball es va reunir en tres sessions amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb això el Grup de Treball vol exposar que el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Barcelona, porta al superàvit de l’any anterior, però dificulta tirar endavant noves polítiques d’inversió municipal. Aquest superàvit es pot destinar a operacions financerament sostenibles. El Consell de Ciutat insta a l’Ajuntament a invertir en polítiques socials i de generació d’ocupació, aquest superàvit informant la ciutadania.

El CDC extreu les següents conclusions:

1. Existeix un moment de gran crisi econòmica, aquest fet té una gran conseqüència d’impacte social i econòmic en el benestar de la ciutadania.

2. És necessari l’aprovació d’un pressupost que ajudi a impulsar polítiques de tota mena per produir un efecte corrector de la situació i millorar la ciutat.

3. La manca d’aprovació del pressupost municipal no dóna marge de maniobra per impulsar noves polítiques, noves accions i nous programes necessaris per caminar cap endavant.

4. La manca d’aprovació del pressupost municipal afecta la imatge que Barcelona projecta davant de la ciutadania i vers el món.

5. L’Ajuntament de Barcelona presenta una economia sanejada i compta amb un superàvit d’aproximadament, de més de 100 milions d’euros. Malgrat que, a priori, és una bona notícia econòmica, no ens podem permetre no invertir tot allò que siguem capaços de generar.

El CDC proposta en matèria de transparència el següent:

  1. Publicació de pressupostos municipals complets i en format obert.
  2. Publicació dels pressupostos projectats aprovats, consolidats i l’execució menusal dels pressupostos de l’any en curs.
  3. Publicació de la informació ha de ser en l’àmbit de partida pressupostària.
  4. Publicació de memòria d’inversions reals.
  5. Publicació de pressupostos d’enguany i dels anys anteriors.