L’Associa’t a la Festa serà un punt de trobada per al teixit associatiu de la ciutat i d’aquest amb la ciutadania. El principal canvi respecte les anteriors edicions és que les activitats de les entitats seran l’eix central de la proposta.

Les associacions interessades en proposar activitats per a realitzar en el marc de l’Associa’t a la Festa, caldran que omplin prèviament el formulari disponible a www.mostrabcn.cat fins el proper dia 22 de maig.