En aquestes sessions es van exposar les 6 candidatures que s’havien presentat per les vicepresidències del consell, es va demanar que cada àmbit escullis els seus dos representants per la comissió permanent i finalment  es va proposar fer reunions trimestrals per cada àmbit, que va comptar amb el suport dels diferents sectors per fer-ho.

Després dels debats corresponents es va proposar que les 6 candidatures presentades fessin un escrit justificatiu per poder-ho enviar a tots els membres del Plenari  del Consell de Ciutat, per saber-ne les seves motivacions per presentar-se i disposar de mes informació per poder valorar a cada àmbit les millor opcions segons el seu criteri i exposar-ho en el proper plenari.

Sobre els representants de cada àmbit a la permanent es va decidir obrir el termini per si mes persones estaven interessades i posteriorment enviar un correu a cada àmbit perquè coneguessin les candidatures i si fos necessari fer una segona reunió per acordar de forma definitiva la proposta de composició de la futura Comissió Permanent.

Finalment en les diferents sessions es van resoldre dubtes i en alguns casos es va demanar de pensar temes per poder organitzar en un futur proper grups de treball.