Es tracta de quatre persones amb un marcat perfil social i cultural, procedents d’entitats de la societat civil, per tal de potenciar el paper social de les universitats. L’elecció d’aquestes representants respon també a la voluntat del Govern municipal de potenciar l’extensió de l’acció universitària al conjunt de la ciutadania, i per convertir la relació entre les universitats públiques i l’Ajuntament en una peça estratègica de l’acció de govern en el terreny cultural, científic i sobretot social.

Les representants municipals als consells socials de les diferents universitats són:

  • Maria José Muñoz Quintana, procedent de la Taula del Tercer Sector, que s’incorpora al Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB).
  • Maria Teresa Crespo Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Accions Socials (ECAS), que s’incorpora al Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Judit Carrera Escudé, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que s’incorpora al Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Guernica Facundo Vericat, procedent del Laboratori d’Emprenedoria Social Cooperativa (LabCoop), que s’incorpora al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La Llei d’Universitats de Catalunya determina que les universitats públiques amb seu a Catalunya han de tenir un consell social, amb representació de la societat civil. En el cas de la ciutat de Barcelona, a més a més, la Carta Municipal estableix que les representants de la ciutat en els consells socials de les universitats amb seu a Barcelona seran escollides per l’Ajuntament.