L’acte va ser presidit pel Jaume Asens, quart tinent d’alcaldia de l’ Ajuntament de Barcelona, excusant l’assistència de l’Alcaldessa Ada Colau per indisposició.

El Tinent d’alcaldia va comentar que la tasca del nou plenari ha d’estar liderada pels nous membres de la comissió permanent, ja que és l’òrgan més viu i continuat del Consell de Ciutat.

També va informar als assistents sobre la creació d’un procés participatiu per debatre i revisar les normes de participació ciutadana partint de la feina feta en l’anterior mandat entre el Consell de Ciutat i el Consell Municipal d’Entitats de Barcelona. Sobre aquest procés es faran, desprès de l’estiu, unes jornades conjuntes amb els òrgans sectorials de participació, abans de que cada òrgan pugui debatre les normes i les millores necessàries perquè els consells siguin més participatius.

En aquesta sessió de constitució es va validar la proposta consensuada de composició de la Comissió Permanent, amb el compromís de poder fer una primera sessió el mes aviat possible i es va informar sobre les cinc candidatures presentades per ocupar les dues vicepresidències, amb el compromís de fer el nomenament per part d’alcaldia el mes aviat possible.

En el torn obert de paraules, entre d’altes aportacions es va manifestar la necessitat de trobar temes per treballar als grups, i es va proposar que els temes que es proposin estiguin argumentats, algunes intervencions van insistir en la necessitat de la implicació de les persones membres en els grups de treball per que el consell tingui sentit.

Els dos vicepresidents del consell, Alejandro Goñi i Oriol Nicolau van fer una intervenció per agrair la feina feta, animant a les noves persones que s’han incorporat a participar activament en aquest espai.

El plenari va comptar amb la presencia de la Sindica de Greuges de Barcelona, Assumpció Vila i del Secretari general de l’Ajuntament.