El diagnòstic sobre l’espai públic i els joves ha estat elaborat en el marc del Pla d’Actuació Municipal (PAM) mitjançant diferents sessions de treball amb especialistes i educadors que treballen amb col·lectius de joves, i també amb un treball de camp realitzat en sis espais diferents de la ciutat: la plaça Ferran Reyes, les pistes d’skate de Via Favència, el carrer Pere IV, la plaça Navas, els Jardins de la Mediterrània, i la sortida de metro de Baró de Viver. Hi han participat en tot aquest procés al voltant de 250 persones entre professionals que treballen en aquest àmbit, educadors, dinamitzadors i també membres de les entitats juvenils.

Les conclusions que es presenten recullen la diagnosi però també les propostes realitzades sobre aquests espais, amb la voluntat de construir una proposta global de ciutat en relació als joves i a l’espai públic.