Consells territorials i sectorials, Persones rellevants, Registre ciutadà, fitxer d’entitats i Institucions rellevants amb l’objectiu d’escollir les dues persones de cada àmbit que formarien part de la nova comissió permanent, amb aquest procés és garantia poder portar a plenari la proposta consensuada per validar la seva composició.

A mes també es va consensuar els continguts del plenari previst de finals de juny, en que es va acordar amb tots els grups que fos estrictament un consell de constitució, sense d’altres continguts que es posposarien a un plenari passat l’estiu i amb la dinàmica de treball ja iniciada de la comissió permanent i de grups de treball.