Representants d’institucions i entitats diverses que formen el Consell de Turisme i Ciutat, que treballen en l’elaboració d’un document amb propostes per a la gestió del turisme a la ciutat dels propers cinc anys, en base a criteris de responsabilitat, sostenibilitat, cohesió, redistribució i innovació. Alhora es pretén generar debat públic i coneixement compartit sobre l’activitat turística i els seus efectes a través de l’anàlisi de la conjuntura actual i els escenaris de futur.