Un Pla Jove és un conjunt de directrius que articulen les polítiques de joventut d’un Ajuntament. Aquest document guia totes les polítiques públiques en matèria de joventut que l’Ajuntament ha d’impulsar. Normalment, el Pla Jove és aprovat en Ple Municipal, això vol dir que té un suport ampli, més enllà del partit polític que es troba al Govern.

Hi pot participar tot el MAJ, totes les entitats i col·lectius juvenils, ja que pensem que com més entitats hi participin, més representatives i completes seran les propostes que es recullin. Es podrà participar d’aquest procés a través de tots els Grups de Treball del CJB, on es valoraran les propostes fetes anteriorment i se n’incorporaran de noves, entenent que els diferents GTs (i per tant les entitats que hi participen) són experts en l’àmbit d’actuació juvenil que aborden. També es presentaran i discutiran les propostes sorgides a les Trobades d’Entitats, propiciant que totes les entitats, de tots els àmbits, puguin opinar sobre totes les propostes que s’hagin fet des dels GTs. L’objectiu d’aquesta posada en comú és que el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) pugui dir la seva sobre tots els aspectes que ens afecten com a joves i com a entitats juvenils -més enllà de l’àmbit en que treballa cadascuna de les entitats-.

Finalment, hi ha una tercera via de participació per a tots i totes aquelles que no hagin pogut assistir als diferents Grups de Treball. En aquesta mateixa pàgina web trobareu un formulari on podreu traslladar-nos també les vostres propostes de manera virtual.

Si voleu participar-hi adreceu-vos al web del CJB fent clic AQUÍ.