Entre les actuacions acordades destaca la intenció de participar en aliances innovadores entre institucions acadèmiques, governamentals i filantròpiques que donin valor afegit a la recerca i a la formació.

Entre d’altres, l’acord recull la voluntat d’incrementar la presència acadèmica i científica al districte 22@ i mantenir-hi la cooperació amb l’Ajuntament de Barcelona i les institucions i empreses de l’entorn; fomentar l’intercanvi d’idees i propostes adreçades a impulsar una revisió del sistema de finançament de les universitats públiques, en el qual prevalguin els resultats de les institucions més que no pas la seva mida; i el projecte, pioner a Catalunya, d’elaborar una memòria de responsabilitat social universitària.

Establir un conjunt de bones pràctiques per al correcte desenvolupament dels projectes de recerca interuniversitaris de gran impacte i valor afegit i treballar per crear graus i postgraus interuniversitaris innovadors, de marcat caràcter internacional i professionalitzador, completen els termes de l’acord.