Aquests projectes tenen com objectiu la seguretat alimentària dels refugiats sirians al Líban, la protecció dels infants afectats pel setge a la franja de Gaza i el treball conjunt dels refugiats sirians i jordans a Jordània per abordar la resolució de conflictes i la cultura de la no-violència. Les associacions encarregades són Acció contra la Fam al Líban, l’Associació Catalana per la Pau a la Franja de Gaza i el Centre per a la Innovació Social a Jordània.

En aquest context, l’Ajuntament considera prioritari destinar aquesta part del pressupost per ajudar en la crisi dels refugiats, és per aquest motiu que el paquet correspon a la modalitat d’ajudes d’emergències i post-emergències que s’engloba dins la totalitat d’ajudes i subvencions que l’Ajuntament aporta per la cooperació internacional i la justícia global.