El termini per a la presentació de la documentació pertinent consta de fins a 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci oficial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les sol·licituds poden presentar-se a qualsevol OAC però és preferible que aquestes es disposin a l’OAC del districte Sants-Montjuïc.