El Consell Municipal d’Immigració cada any organitza un espai de trobada entre les diferents entitats i entre aquestes i la ciutadania. Tal i com recull el Programa d’activitats, l’espai central, que mostrarà als ciutadans la feina que realitzen les entitats, estarà format per tres carpes: la carpa de la Dona, la carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil a més d’una carpa de Cultura. Al voltant es realitzaran activitats, totes elles relacionades amb estratègies econòmiques i laborals, que s’interrelacionaran amb les diverses temàtiques de les carpes de l’espai central. A més, aquesta festa disposarà de: carpa auditori, actuacions, tallers i jocs, biblioteca vivent i Xarxa Antirumors, entre d’altres activitats.