Durant l’acte formal, presidit per l’alcaldessa Ada Colau, la síndica de Greuges va pronunciar un discurs on va quedar palès el seu grau de compromís per la millora i el reforçament de la sindicatura que, alhora, ha d’anar de la mà d’un augment dels recursos humans i materials per tal d’incrementar l’eficàcia d’aquest òrgan defensor del poble. Per tal d’assolir aquests objectius de millora, Vilà va proposar com a mitjans, l’establiment d’un mecanisme de mediació i la creació d’un consell assessor per tal de supervisar les actuacions de la sindicatura.

A més, aquest reforçament de la sindicatura, passa també, per tenir un paper més actiu en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques de tots els ciutadans i ciutadanes, és per això, que a més d’incorporar la visió de gènere, Vilà va demanar que el treball entre la sindicatura i l’Ajuntament sigui més àgil i transparent. A més, la síndica considera necessari difondre a la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació, el que representa la sindicatura en la defensa dels seus drets i deures, i, en el mateix marc de millora de la institució, també contempla la col·laboració amb d’altres síndics o síndiques i institucions que vetllin per l’interès general en la defensa dels drets humans i els protocols d’intervenció.

Assumpció Vilà va aprofitar l’ocasió per recalcar alguns aspectes de ciutat com és la vivenda, el nombre de persones sense sostre, la poca cobertura dels serveis socials o la necessitat de millora del transport públic, entre altres qüestions.

En definitiva, la síndica té previst traslladar al Govern i al Consell Plenari una nova proposta de Reglament que serveixi de garantia per assolir alguns dels canvis proposats.