Les entitats que formen part del Secretariat, tindran la oportunitat de debatre propostes que han aparegut en assemblees anteriors i que giren entorn l’eliminació de connotacions sexistes i altres procedents del procediment de revisió del cens de les entitats associades.

Aquesta reforma dels Estatuts, que la Comissió Executiva ha obert pel debat entre les entitats associades, es presentarà a l’assemblea extraordinària del 2017.