Aquest va dirigit a persones, grups, associacions o entitats sense ànim de lucre que promoguin projectes relacionats amb l’augment de la sensibilització, la prevenció i el coneixement dels estereotips sexistes ja sigui en mitjans de comunicació com en xarxes socials.

Tal i com estableixen les bases de la convocatòria, els projectes s’hauran de presentar seguint els models normalitzats a qualsevol dels registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció Ciutadana del 4 al 24 d’octubre de 2016. Pel que fa a contingut i execució, han de ser inèdits o estar a l’inici de la seva implementació.

El premi serà una dotació de 15.000 euros que decidirà un jurat designat i presidit pel regidor o regidora competent en matèria de Feminismes i LGTBI o persona en qui delegui.

Més informació