Així doncs, en les sis sessions de treball previstes s’analitzaran les Ordenances Fiscals i els Pressupostos del 2017, s’examinarà el nou web de Pressupost Obert i les dades disponibles a Estratègia i Finances. Com a novetats d’enguany, es coneixeran els processos participatius que es plantegen a dos districtes sobre el tema de pressupost i, finalment, es coneixerà i s’avaluarà l’anàlisi que s’està realitzant del pressupost en perspectiva de gènere.