La Sra. Montserrat Morera, Presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), esdevé la Vice-presidenta Primera del Consell de Ciutat i el Sr. Alejandro Goñi, President de Pimec-Comerç, esdevé el Vice-president Segon del Consell de Ciutat.