Respecte al posicionament, els participants van acordar la redacció d’un manifest per fer efectiva aquesta petició. A més i durant la sessió, es van debatre altres temes que van girar entorn la constitució de grups de treball, l’elaboració del Pla Director de Justícia Global 2016-2010 i l’aplicació del principi de coherència en les polítiques municipals per al desenvolupament. Cal afegir, la proposta de nomenament de la Míriam Acebillo, presidenta de la Fede.cat, com a vice-presidenta d’aquest consell.