Les propostes que han realitzat els grups de treball del CMBS han sigut les següents: situar l’acció comunitària com a eix estratègic i prestar-hi suport en barris amb un teixit associatiu més feble; enfortir les polítiques familiars que garanteixin recursos suficients a les famílies amb infants, no només en els aspectes materials, sinó també en el suport a la criança; facilitar la participació de les persones sense llar en l’elaboració de les polítiques en sensellarisme i afavorir la seva relació amb professionals i equipaments; combatre les desigualtats territorials en matèria de salut; i fomentar una tecnologia que sigui amigable amb les persones grans i impulsar la participació d’aquestes en el disseny de serveis, productes i prestacions.

D’altra banda, la Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha presentat algunes de les mesures de govern que ja s’han adoptat en concordança amb les peticions de les entitats, ha destacat l’impuls del CSMB com un espai de debat amb una dinàmica pròpia que ha generat propostes i recomanacions, i ha fet un balanç sobre la necessitat d’incloure el repte de l’atenció sociosanitària. A més, i també durant la sessió plenària, s’han modificat alguns grups de treball i s’ha format un per tractar les polítiques entorn el sensellarisme. Finalment, s’ha aprovat un manifest en defensa del tancament del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE).